Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları 25/09/2020 25 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31255 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 10/…

 

Yol Paraları ve Yolluklar Sigorta Primine Tabi midir?

Yol Paraları ve Yolluklar Sigorta Primine Tabi midir? ÖZET: − Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tara…

 

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri MUHSGK Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları ÖZET: 01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Destekleme 23 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31253 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 278…

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış (İhracat 2020/16) 23 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31253 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5…

 

2020 MUHSGK Broşürü

2020 MUHSGK Broşürü Bilindiği üzere, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmesine ilk olarak pilot illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefle… 

 

Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru

Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esasları 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin, bilirkişilik bölge…

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

6102 Sayılı Kanun Geçici 13 üncü Maddesi süre uzatımı 2948 18 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31248 Karar Sayısı: 2948 6102 sayılı Türk Ticaret…

 

07252 Sayılı Teşvikten Yararlanan Sigortalılar MUHSGK Uygulamasında Tek Satırda Bildirilebilecek

07252 Sayılı Teşvik ÖZET: 07252 Kanun numarası seçilerek normalleşme desteğinden yararlanacak sigortalı, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde tek sa…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400) 16 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31246 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsa… 

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark