13 Haziran 2019 Tarihli Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri

Kamu İhale Kurumu Yönetmelikleri 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Kamu İhale Kurumundan: — Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmel…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları 13/06/2019 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1…

 

Konkordato Gider Avansı Tarifesi

Konkordato Gider Avansı Tarifesi 13 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30800 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amac…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

adaletHukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 01 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29844 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu..

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

meb03 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29761 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mil…

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik28 Ocak 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29607 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan..

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark