Arabuluculuk Kararlarında İş Akdinin Fesih Tarihi

ÖZET: Arabuluculuk faaliyeti sonunda işçinin işe başlatılmaması hususunda tarafların anlaşmaya varması halinde, “arabuluculuk anlaşma belgesinin taraf…

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 11/08/2020 11 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31210 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 273…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan… 

 

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (MUHSGK) Duyuru

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi (MUHSGK) Duyuru Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluştur…

 

Ticaret Şirketleri, Ticari İşletmeler ve Ticaret Sicili Uygulamaları Sorular-Cevaplar

— Tacir nedir ve tacir olmanın hüküm sonuçları nelerdir? Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir denir. İşletme sahibi g…

 

KGK 2019 Faaliyet Raporu

KGK 2019 Faaliyet Raporu I. KGK HAKKINDA Kurumumuz, ülkemizde finansal raporlama ve bağımsız denetim sisteminin yüksek bir kalitede standartlaştırılar…

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2834)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2834 08 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31207 Karar Sayısı: 2834 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33…

 

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı Sıkça Sorulan Sorular

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi ve Beyanı Kendi ürettiği poşetin toptan satışını yapan firmalar ve toptan poşet satışı yapan firmalar; bayilikler…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)

GVK 94 Tevkifat Nispetleri 2813 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Karar Sayısı: 2813 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesin…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark