2021 İkinci Dönem Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları

2021 İkinci Dönem Harcırah Tutarları 1 Temmuz 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tu… 

 

SGK Genel Yazı – Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı : E-99779835-202.99-27561471 Tarih: 07.07.202… 

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri Değişiklik 08/07/2021 08 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31535 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem Açıklandı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-421208 Tarih: 07/07/2021 Konu : Mali ve Sosyal…

 

2021 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkında Genelge

2021 Yılı Temmuz Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücretleri Hakkında Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel M…

 

2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge ve 2021 Temmuz Emsal Cetveller

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-421274 Tarih: 07/07/2021 Konu : Yurtdışı Aylıkl… 

 

2021 Yılı Kurban Bayramı İkramiyesi, 4c (Emekli Sandığı) Temmuz Zam Farkları İle 4a(Ssk) – 4b (Bağkur) Temmuz Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Kurban Bayramı İkramiyesi 2021 yılı Kurban Bayramının 20, 21, 22, 23 Temmuz 2021 tarihlerine rastlaması nedeniyle; 1) 4-a (SSK) kapsamında a… 

 

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14 Haziran 20…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226)

2021 İlave Tediyenin Süreleri (Karar Sayısı: 4226) 07 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31534 Karar Sayısı: 4226 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı…

 

GİB – Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Temmuz 2021 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III) V…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark