193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süre Uzatımı 30 Aralık 2019 Tarihli Resm…

 

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183/51 Gecikme Zammı Oranını 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1947 6183 sayılı Amme Alacaklarının T…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu Aral… 

 

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler ÖZET: 01/01/202…

 

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…

 

Harçlar, MTV, ÖİV, KDV, Veraset, DV, Çevre Temizlik -27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 (2.Mükerrer) – Özel Tüketim Vergisi (I… 

 

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASGARİ ÜCRE… 

 

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu… 

 

7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7201 Sayılı Kanun 24 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30988 Kanun No: 7201 Kabul Tarihi: 21/12/2019 MADDE 1– 31/8/1956 tarihli ve 6831 say…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark