6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183/51 Gecikme Zammı Oranını 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1947 6183 sayılı Amme Alacaklarının T…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…

 

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu Aral… 

 

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler ÖZET: 01/01/202…

 

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…

 

Harçlar, MTV, ÖİV, KDV, Veraset, DV, Çevre Temizlik -27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 (2.Mükerrer) – Özel Tüketim Vergisi (I… 

 

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASGARİ ÜCRE… 

 

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu… 

 

7201 Sayılı Kamulaştırma Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7201 Sayılı Kanun 24 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30988 Kanun No: 7201 Kabul Tarihi: 21/12/2019 MADDE 1– 31/8/1956 tarihli ve 6831 say…

 

2020 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1839)

2020 MTV Yeniden Değerleme Oranı 23 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30987 Karar Sayısı: 1839 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına… 

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark