Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesine İlişkin Duyuru

Kooperatif Genel Kurullarının Ertelenmesi Malumları olduğu üzere, 17.04.2020 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) be…

 

2020 Yılı Sigortalı Başına İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı

2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek Tutarı 2020 Yılında Sigortalı Başına Aylık 41,20 TL. veya 47,09 TL. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Destek… 

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)

GVK Geçici 67 Tevkifat Oranları (Karar Sayısı: 3032) 30 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31260 Karar Sayısı: 3032 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu..

 

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3031)

BSMV Nispetlerinin Tespiti (Karar Sayısı: 3031) 30 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31260 Karar Sayısı: 3031 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununu…

 

Bağımsız Denetçiler Tarafından Yapılacak Konkordato Komiserliği Başvurusuna İlişkin Duyuru

Bağımsız Denetçiler Konkordato Komiserliği Başvurusu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun değişik 287’nci maddesinin üçüncü fıkrasında, üç komiser göre…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları 25/09/2020 25 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31255 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 10/…

 

Yol Paraları ve Yolluklar Sigorta Primine Tabi midir?

Yol Paraları ve Yolluklar Sigorta Primine Tabi midir? ÖZET: − Sigortalılara bireysel iş sözleşmesine veya toplu sözleşmeye dayanılarak ve işveren tara…

 

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

MUHSGK Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri MUHSGK Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları ÖZET: 01/07/2020 tarihinde tüm Türkiye’de…

 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Destekleme 23 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31253 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 278…

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/16)

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış (İhracat 2020/16) 23 Eylül 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31253 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark