Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/9)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2020/9 18 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 31072 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 …

 

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5)

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ İhracat 2020/5 18 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 31072 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2006 tari…

 

Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkilerine Karşı Alınan Tedbirlere İlişkin Basın Duyurusu

Koronavirüsün Olası Ekonomik ve Finansal Etkileri Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki…

 

VUK Sirküleri 125 – Yıllık Gelir Gergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

VUK Sirküleri 125 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/125 Konusu: 31 Mart 2020 günü sonuna kadar veri…

 

Corona Virüs Nedeniyle Ekonomik Sıkıntı Çeken İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir

Corona Virüs veya Diğer Nedenlerle Ekonomik Sıkıntı Yaşayan İşverenler Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilir ÖZET: Gerek Corona virüsü (COVID-19) va…

 

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 14 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31068 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 8/11/2008 t…

 

GİB – Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler

GİB – Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek Vergisel İşlemler Bilindiği üzere gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta yakından takip edile… 

 

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65)

Araştırma ve Geliştirme Destek 2019/65 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi 75935942-050.01.04-[01/38] 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KUR…

 

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kanun No: 7223 Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ B…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark