Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 

Şirketimiz,

  • Kamu kurumlarının düzenlemeleri uyarınca zorunlu olan bağımsız denetim hizmetleri,

  • İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler ve yatırımcılar açısından gerek duyulan doğru ve güvenilir bilgi içeren finansal tabloları sağlamak amacıyla bağımsız denetim ve danışmanlık konularında hizmet vermektedir.

Diğer Hizmetler

 

  • Özel amaçlı denetimler ve raporlamalar,

  • İç kontrol sistemlerinin kurulması ve denetlenmesi,

  • Hile, usulsüzlük konularında denetim ve danışmanlık hizmetleri,

  • Birleşmeler ve şirket alımlarında danışmanlık hizmetleri,

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark