Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği 20 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30894 Sağlık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya… 

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 18 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30892 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği 18 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30892 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli… 

 

Ücret Araştırmasının Yeterli Yapılmaması – Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Kararı E: 2016/534

Ücret Araştırmasının Yeterli Yapılmaması T.C YARGITAY 22. Hukuk Dairesi Esas No: 2016/534 Karar No: 2018/26152 Tarihi: 04.12.2018 • ÜCRET ARAŞTIRMASIN… 

 

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke…

Kamu İhale Kurumuna Ait 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğ ve Yönetmelikler

Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikler 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30887 Kamu İhale Kurumundan: — Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişikl… 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Değişiklik 13/09/2019 13 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30887 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: MADDE 1 – 2/1/2017… 

 

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30886 (Mükerrer) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: M…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30886 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sa… 

 

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve 07 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30881 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2993… 

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark