Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 311 Açıklamalar

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 Açıklamalar Gelir Vergisi Kanununda 7194 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişikliklere İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Y..

 

İş Sözleşmelerinin Feshinde Hangi SGK İşten Çıkış Kodu Kullanılmalıdır?

İş Sözleşmelerinin Feshinde SGK İşten Çıkış Kodu ÖZET: İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, işveren tarafından veya işçi tarafından sonlandırıla…

 

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı

Hatalı Teşvik Kayıtlarının Düzeltilmesi İşleminde Süre Uzatıldı ÖZET: 2021/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren, hatalı teşvik kay…

 

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi

Serbest Meslek Erbaplarınca e-SMM Uygulamasına İnteraktif VD. Uygulaması Üzerinden de Başvuru Yapılabilmesi Elektronik İmza veya Mali Mühür Temin Süre…

 

GVK 312 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 301)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 312)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 312 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 2…

 

GVK 311 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)

Gelir Vergisi Genel Tebliği 311 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğ’d…

 

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2573)

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi 2573 27 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31137 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2573 Ekli “P…

 

Atıfet Kabilinden Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir

Atıfet Kabilinden Yapılan Ödemeler Sigortalılara Yardım Amaçlı (Atıfet Kabilinden) Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabidir Özet: Sigortalılara gerek…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)

Gelir Vergisi Kanunu Geçici 67 Tevkifat Oranları 2569 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2569 193 sayıl…

 

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2568)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 2568 24 Mayıs 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31136 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 2568 13/7/1956 tarihli ve…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark