22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135)

4857 Sayılı Geçici 10. Maddesi Süre Uzatımı 3135 27 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31287 Karar Sayısı: 3135 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 3134 27 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31287 Karar Sayısı: 3134 Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniy… 

 

Hatırlatma – Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Mart 2020 Dönemi Borçları

Mücbir Sebep Mart 2020 Dönemi Borçları Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Mart 2020 Dönemi Borçlarına İlişkin Hatırlatma Özet: 518… 

 

SGK Genelgesi 2020/43 – İşkolu Değişikliği

SGK Genelgesi 2020/43 İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-202.99-12821456 Tari…

 

696 Sayılı KHK Kapsamındaki İşçilerin Bildirimleri

T.C. AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü Sayı E-98425987-000-2246651 Tarih: 20/10/2020 Konu: 696 Sayılı KHK Kapsamındak…

 

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği

Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK) İşkolu Değişikliği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Personel Daire Başkanlığı Sayı : E-11980544-841.02.17-112…

 

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23)

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ (No: 2020/23) 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin a…

 

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 22/10/2020 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 2…

 

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği

Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama 22 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31282 İçişleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ta..

 

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında 21 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31281 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2020 tarihli ve 3…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark