Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler 04 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30998 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 2941… 

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 397) – 2020 Kamu Konutları Kira Bedelleri

2020 Kamu Konutları Kira Bedelleri 03 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30997 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2015)

Tarım Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi 03 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30997 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 2015 Ekli “T.C. Ziraat…

 

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

2020 Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk T…

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA… 

 

Hatalı Teşvik Kayıtları – SGK Genel Yazı

Hatalı Teşvik Kayıtları TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.20662475 Tarih: 27/12/2019 Kon…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2019-32/56 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (5. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/20…

 

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2020 SMMM Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

2020 Değerli Kağıtlar – Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)

2020 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerre…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark