SGK Genelgesi 2021/1 – Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Genelgesi 2021/1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.02-17539358 Tarih: 06.01.2021 Ko..

 

6831 Sayılı Orman Kanununun Ek 16 ncı Maddesi Kapsamında Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413)

Orman Sınırları Dışına Çıkarma Yönetmelik (Karar Sayısı: 3413) 07 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31357 Cumhurbaşkanlığından: Karar Sayısı: 3413…

 

2021 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtdışı Emsal Katsayılarına İlişkin Genelge

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-11648 Tarih: 06/01/2021 Konu : Yurtdışı Aylıkla…

 

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı

2021 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı 1/1/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 TL’dir. T.C. HAZİNE VE…

 

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı

Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Muhatap Bankaya İbrazı Süre Uzatımı Üzerinde Yazılı Düzenleme Tarihinden Önce Çekin Ödenmek İçin Muhatap Bankaya İbraz…

 

Pay Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması

Pay Defteri Yönetim Kurulu Karar Defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulması ÖZET: 7262 sayılı Yasa ile yapıl..

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402) – 2021 Yılı Kamu Konut Kira Bedelleri

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 402) 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1)…

 

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

Araç Muayenesi 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

Anayasa Mahkemesinin 22/10/2020 Tarihli ve E: 2019/100, K: 2020/62 Sayılı Kararı – Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini

Resen Tarh Edilen Vergi Ziyaı Cezalı Katma Değer Vergisinin Terkini 06 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31356 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Es…

 

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması

e-Defter Dosyaları ve Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİB Bilgi İşlem Sistemlerinde Saklanması Uygulaması Başladı ÖZET: Gelir…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark