Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak

Vergi Kaçakçılığı Suçlarına İştirak ÖNSÖZ Bilgiye ulaşmanın son derece kolay olduğu, ancak bilgi kirliliğinin çok yoğun olduğu bir dönemi yaşıyoruz. B…

 

VUK – 520 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520)

VUK – 520 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 520) 07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31267 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir…

 

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3064)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport (Karar Sayısı: 3064) 07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31267 Karar Sayısı: 3064 Ekli “ihracatçılara Hususi…

 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063)

Cazibe Merkezleri Programı (Karar Sayısı: 3063) 07 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31267 Karar Sayısı: 3063 Ekli “Cazibe Merkezleri Programı Kaps…

 

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigo… 

 

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru

Yerli ve Yabancı Film Gösterimi Yapan Sinema İşletmeleri Hakkında Duyuru Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana…

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması 03/10/2020 03 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31263 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/3/2019… 

 

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi

Covid-19 Mücbir Sebep Takvimi 518 No’lu VUK Genel Tebliğine göre mücbir sebep halinde sayılan mükelleflerin ertelenen vergi ödevlerine ilişkin özet ta… 

 

Kişisel Verileri İşleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Veri Sorumluları Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri İşleyen Gerçek ve Tüzel Kişilerin Veri Sorumluları SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU Bilindiği üzere 6698 sayılı Kiş…

 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.a) 02 Ekim 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31262 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 3/1/2014 tarihli ve 28871 sa…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark