GEKAP Hesaplama Tablosu

GEKAP Hesaplama Tablosu GEKAP Beyannamesine esas bilgi ve belgelerin hazırlanması / oluşturulması / doğrulanmasına yönelik işlemler Çevre Görevlileri… 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 519 30 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31201 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Gir…

 

TÜRMOB – Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru

Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru! 27 Temmuz 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi (DBS), yaşanan y…

 

Yeni Nesil ÖKC “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz Sürüm 3.0 1. YENİ NESİL…

 

7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler

7252 Sayılı Kanun Çalışma Hayatı 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen…

 

Anayasa Mahkemesinin 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi

Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYFER…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:… 

 

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7252 Sayılı Kanun

7252 Sayılı Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31199 Kanun No: 7252 Kabul Tarihi: 23 Temmuz 2020 Dijital Mecralar Komisyonu MADDE 1 – (1)…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7251 Sayılı Kanun

7251 Sayılı Kanun 28 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31199 Kanun No: 7251 Kabul Tarihi 22 Temmuz 2020 MADDE 1 – 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayıl…

 

Mali Tatil Sonrası Vergi Takvimi

Mali Tatil Sonrası Vergi Takvimi ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolayl…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark