GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu

GİB – Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu Tevkifata ( Stopaj) tabi gider kayıtlarının “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik… 

 

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yükleme Süresi Uzatıldı

31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkan…

 

GİB Duyurusu – Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru

Koronavirüs Nedeniyle Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyuru Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri E… 

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/50 – Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi

Kamu Kurumunda Çalışılmaya Başlama Yaşlılık Aylığının Kesilmesi Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/50 Karar Sayısı: 2019/96 Karar Ta…

 

VUK Sirküleri 129 – KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126 Konusu: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katm…

 

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği Değişiklik 24/03/2020 24 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31078 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli…

 

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme s… 

 

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin s… 

 

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kamu Çalışanları İlave Tedbirler 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076  (1. Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Kapsamında…

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknoparklara Kira Düzenlemesi Geldi

Teknoparklara Kira Düzenlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Covid-19 salgın riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Tek…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark