Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılan Düzenlemeler 7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma…

 

SGK Genel Yazı – Parasal Sınırlar ve Oranlar

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : E-55625784-952.99-21798508 Tarih: 10.03.2021 Konu : Parasal Sınırlar ve O…

 

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi

SGK Genel Yazı – Belgelerin Verilme Süresinin Ertelenmesi T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı :E-515923…

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Taşıt Satışlarında Taksit 16 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31425 Ticaret Bakanlığından: MADDE… 

 

Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru

Yabancı Para Cinsinden Parasal Kalemlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sonraki Ölçümü Hakkında Duyuru 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK’nun…

 

GİB Defter Beyan Duyurusu – Stopaj Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüş İşlemi

GİB Defter Beyan Duyurusu – Stopaj Üç Aylıktan Aylık Döneme Dönüş İşlemi Stopaj (0003) vergi kodu mükellefiyetinizin dönem tipinin üç aylıktan a…

 

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Duyuru

Tasarruf Finansman Faaliyetinde Bulunan Kişi ve Kuruluşlar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansm…

 

TÜRMOB Sirküleri – Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası GİRİŞ Genç girişimcilere teşvik indirimi mevzuatımıza, Gelir Vergisi Kanununa 4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanu…

 

SGK Genelgesi 2021/5 – Çalışan Sigortalının Yaşlılık Aylığı Talebi İçin İşten Ayrılmasını Gerektiren Kural Hk

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-98547999-010.01-21748897 Tarih:10.03.2021 Konu: Anayasa Mahkemesin…

 

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği 11 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç M… 

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark