SGK Genel Yazı – Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Geçici 35 inci Madde Uygulaması

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Geçici 35 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 66325124-201.99-E.79…

 

SGK Genelgesi 2019/12

SGK Genelgesi 2019/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 96597630-010.06.02-E. 7654939 Tarih: 21/05/20…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/9)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/9 28 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30787 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 …

 

Kooperatif İktisadi İşletmelerinin Kurumlar Vergisi Beyannamesi de Dahil Mükellefiyetle İlgili Tüm Ödevlerinin Yerine Getirilmesinden Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu

Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu Tek tip Kooperatif Ana Sözleşmeleriyle, Ticaret Sicil Yönetmeliğine göre, kooperatiflerin iktisadi işletme aç…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe İlişkin Uygulama

Kurumlar Vergisi Tebliği Uygulama Bu Uygulama Yazısı Hakkında TÜRMOB Açıklamaları İçin Tıklayınız T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkan…

 

Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; zararlı organizmaların, ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli esasları belirlemektir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliği Değişiklik 24/05/2019 24 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30783 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mü…

 

Vergi Kaçakçılığı Fiili Nedeniyle Kesilen Vergi Ziyaı Cezasına Ek Ayrıca Mahkumiyet Cezası Uygulaması

Vergi Kaçakçılığı Fiili ANAYASA MAHKEMESİNİN VERGİ KAÇAKÇILIĞI FİİLİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ ZİYAI CEZASINA EK AYRICA MAHKUMİYET CEZASI UYGULANMASINA…

 

SGK Genelgesi 2019/11

SGK Genelgesi 2019/11 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 92604331-010.06.02-E.7654597 Tarih: 21/05/201…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları

KGK Kararları 16/5/2019 21 Mayıs 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30780 Faizsiz Finans Muhasebe Standartları Karar No: 75935942-050.01.04-[01/132] Konu…

 

Mevzuat Sistemi: Alomaliye & AbaciPark